Upadłość konsumencka 2019 – dlaczego nic się nie zmieni?

Upadłość konsumencka 2019 nie będzie różniła się zasadniczo niczym od upadłości konsumenckiej 2018. Prace nad zapowiadaną i wyczekiwaną przez ostatni rok nowelizacją Prawa upadłościowego zostały bowiem definitywnie zakończone – projekt trafił oficjalnie do kosza. Ministerstwo Sprawiedliwości wprawdzie zapowiedziało, że zostaną podjęte prace nad nowym projektem zmian przepisów upadłościowych, jednakże jak na razie nie wiadomo kiedy to nastąpi.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia lepiej chronione przed komornikiem

Z początkiem 2019 r. w życie weszły przepisy, które zwiększają ochronę wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz z innych umów cywilnoprawnych przed zajęciem komorniczym. Wszystko za sprawą dodania § 21 do art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z treścią którego do wynagrodzenia z umowy zlecenia należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy określające granicę potrącenia i wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Zmiany te niewątpliwie ułatwią życie wszystkim osobą zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Postępowanie egzekucyjne – zmiany na 2019 r.

Wraz z nadejściem nowego roku w życie wejdzie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Przepisy rzeczonej ustawy wprowadzają nie tylko ważne zmiany dotyczące zasad działania komorników sądowych, ale również modyfikujące postępowanie egzekucyjne. Zmiany te w swym założeniu mają poprawić funkcjonowanie zarówno organów egzekucyjnych, jak i sądowych, a co za tym idzie usprawnić przebieg postępowania egzekucyjnego i zabezpieczyć poszanowanie praw dłużnika. Poniżej garść najistotniejszych zmian.

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko w określonych przepisami przypadkach. Ich znajomość dla dłużnika jest równie istotna co znajomość samych terminów przedawnienia (na ich temat można poczytać TUTAJ). Wierzyciele wprawdzie skrzętnie wykorzystują każdą okazję do przedłużenia możliwości dochodzenia swoich należności, jednakże czasami można się przed tym ustrzec.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje w polskim systemie prawnym zaledwie kilka lat i w tym czasie zdążyło już okryć się złą sławą. Pomijając oczywisty fakt, że nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym często wydawane były i nadal są na skutek nadużyć ze strony firm windykacyjnych, odpowiedzialność z taki stan rzeczy ponoszą również sami pozwani. Aby pozbawić mocy otrzymanego nakazu zapłaty i wykazać bezpodstawność roszczeń powoda wystarczającym jest bowiem złożenie jednego prostego pisma – sprzeciwu. Pozwani jednakże najczęściej nie czynią tego, lekceważąc otrzymany z sądu „wydruk”.

Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego działalność sprowadza się do inwestowania pieniędzy uczestników funduszu w określone aktywa, w tym zwłaszcza w wierzytelności (sekurytyzacja długów). Stąd też każdy, kto posiada zadłużenie w bankach, firmach pożyczkowych lub innych instytucjach finansowych prędzej czy później stanie się dłużnikiem takiego funduszu.