Kategoria «Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz»

Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego działalność sprowadza się do inwestowania pieniędzy uczestników funduszu w określone aktywa, w tym zwłaszcza w wierzytelności (sekurytyzacja długów). Stąd też każdy, kto posiada zadłużenie w bankach, firmach pożyczkowych lub innych instytucjach finansowych prędzej czy później stanie się dłużnikiem takiego funduszu.