Kategoria «Nakaz zapłaty»

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje w polskim systemie prawnym zaledwie kilka lat i w tym czasie zdążyło już okryć się złą sławą. Pomijając oczywisty fakt, że nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym często wydawane były i nadal są na skutek nadużyć ze strony firm windykacyjnych, odpowiedzialność z taki stan rzeczy ponoszą również sami pozwani. Aby pozbawić mocy otrzymanego nakazu zapłaty i wykazać bezpodstawność roszczeń powoda wystarczającym jest bowiem złożenie jednego prostego pisma – sprzeciwu. Pozwani jednakże najczęściej nie czynią tego, lekceważąc otrzymany z sądu „wydruk”.