O mnie

Jestem adwokatem specjalizującym się w szeroko rozumianej ochronie praw dłużników, a zwłaszcza w reprezentowaniu kredytobiorców i pożyczkobiorców w sprawach z powództwa banków, funduszy sekurytyzacyjnych oraz firm windykacyjnych o należności z tytułu kredytów, pożyczek i innych zaległych należności.

Z własnej praktyki mogę stwierdzić, że pozwy składane przez wyżej wskazane podmioty często zawierają liczne błędy, które dają szansę na uzyskanie pełnego oddalenia powództwa. Do najczęstszych błędów należy dochodzenie przeterminowanych roszczeń, brak pełnej dokumentacji wskazującej na istnienie, wysokość i wymagalność dochodzonej wierzytelności.

Ponadto specjalizuję się w prawie upadłościowym, a zwłaszcza w upadłości konsumenckiej, której poświęcony jest mój drugi blog www.upadłośćkonsumencka.com.pl