Miesięczne archiwum: grudzień, 2018

Postępowanie egzekucyjne – zmiany na 2019 r.

Wraz z nadejściem nowego roku w życie wejdzie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Przepisy rzeczonej ustawy wprowadzają nie tylko ważne zmiany dotyczące zasad działania komorników sądowych, ale również modyfikujące postępowanie egzekucyjne. Zmiany te w swym założeniu mają poprawić funkcjonowanie zarówno organów egzekucyjnych, jak i sądowych, a co za tym idzie usprawnić przebieg postępowania egzekucyjnego i zabezpieczyć poszanowanie praw dłużnika. Poniżej garść najistotniejszych zmian.

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko w określonych przepisami przypadkach. Ich znajomość dla dłużnika jest równie istotna co znajomość samych terminów przedawnienia (na ich temat można poczytać TUTAJ). Wierzyciele wprawdzie skrzętnie wykorzystują każdą okazję do przedłużenia możliwości dochodzenia swoich należności, jednakże czasami można się przed tym ustrzec.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje w polskim systemie prawnym zaledwie kilka lat i w tym czasie zdążyło już okryć się złą sławą. Pomijając oczywisty fakt, że nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym często wydawane były i nadal są na skutek nadużyć ze strony firm windykacyjnych, odpowiedzialność z taki stan rzeczy ponoszą również sami pozwani. Aby pozbawić mocy otrzymanego nakazu zapłaty i wykazać bezpodstawność roszczeń powoda wystarczającym jest bowiem złożenie jednego prostego pisma – sprzeciwu. Pozwani jednakże najczęściej nie czynią tego, lekceważąc otrzymany z sądu „wydruk”.