Kategoria «Odpowiedzialność za długi spółki»

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. – konsekwencje prawne

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jedno z częściej występujących uchybień członków zarządu. Wynika on w przeważającej mierze z niskie świadomości prawnej osób reprezentujących spółkę. Tym czasem uchybienie to rodzi bardzo poważne konsekwencje prawne nie tylko w sferze odpowiedzialności majątkowej.