Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego działalność sprowadza się do inwestowania pieniędzy uczestników funduszu w określone aktywa, w tym zwłaszcza w wierzytelności (sekurytyzacja długów). Stąd też każdy, kto posiada zadłużenie w bankach, firmach pożyczkowych lub innych instytucjach finansowych prędzej czy później stanie się dłużnikiem takiego funduszu.

Należy przy tym zaznaczyć, że nabycie przez Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako NSFIZ) wierzytelności nie wymaga zgody dłużnika. Wierzytelności są nabywane przezeń w dużych pakietach wystawianych do przetargu przez banki, firmy pożyczkowe, czy też operatorów różnych usług masowych i firm telekomunikacyjnych. W efekcie nabycia takiego pakietu dochodzi do cesji objętych nim wierzytelności, co oznacza że NSFIZ ma prawo dochodzić wierzytelności od poszczególnych dłużników, chociaż nie zawierał z nimi umowy.

NSFIZ nie zajmuje się jednak bezpośrednio dochodzeniem zakupionych wierzytelności. Zajmują się tym już wyspecjalizowane firmy windykacyjne zarządzające pakietami wierzytelności. To one prowadzą korespondencje z dłużnikami i dochodzą wierzytelności przed sądem, jak i w toku postępowania egzekucyjnego. Przykładem takich firm są GetBack S.A. oraz Kruk S.A.

Działalność przedmiotowych funduszy regulowana jest przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne FunduszeInwestycyjne zamknięte wprawdzie posiadają osobowość prawną, jednakże mogą one działać wyłącznie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI). Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest organem NSFIZ, zarządzającym nim i reprezentującym go w stosunkach z osobami trzecimi.

Każdy fundusz musi zostać wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, który prowadzony jest przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127. Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny. Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu (więcej na ten temat TUTAJ)

Poniżej przykładowa lista Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych działających na rynku:

  • Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
  • Kredyt Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Lindorff Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *