O blogu


Jakie są prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym? Co może zabrać komornik? Jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnym nakazem zapłaty lub przedawnionym długiem? Czym jest skarga paulińska i weksel?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z sytuacją prawną dłużnika możesz znaleźć na niniejszy blogu.

Terminowa spłata kredytu, pożyczki lub innego długu to niewątpliwie obowiązek każdej osoby, która zaciągnęła zobowiązanie. Niestety w życiu zdarzają się różne sytuacje, które powodują, że spłata zadłużenia jest niemożliwy. 

Jednakże posiadanie zadłużenia nie oznacza popadnięcia w niewolę. Niezależnie od kwoty zadłużenia i przyczyny jego powstania ma on określone prawa, które mają na celu chronić go i członków jego rodziny przed nadmiernymi dotkliwościami prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a także nadużyciami ze strony wierzycieli i innych podmiotów, z którymi przyjdzie mu się zetknąć.

Blog prawadluznika.pl powstał by podnosić świadomość prawną osób, które z uwagi na swoją sytuację materialną nie moja dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. Nie znając przysługujących im praw są one bowiem zdane na łaskę i niełaskę wierzycieli, firm windykacyjnych oraz komorników, którzy bez skrupułów wykorzystują swoją przewagę. Dlatego też ideą prowadzenia tego bloga jest oswojenie dłużnika z instytucjami prawnymi i procedurami, których jest on potencjalnym podmiotem.

Jeżeli natomiast chcesz zacząć wszystko od nowa i pozbyć się bagażu zadłużenia możesz skorzystać z upadłości konsumenckiej. Oczywiście najpierw zapoznaj się z jej warunkami i przebiegiem całej procedury, aby móc ocenić czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązania dla Ciebie.

Tematyce upadłości konsumenckiej poświęcony jest mój drugi blog znajdujący się pod adresem www.upadłośćkonsumencka.com.pl

Prawa dłużnika