Miesięczne archiwum: wrzesień, 2018

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w polskim systemie prawnym istnieje już od 2009 r. Jednakże dopiero od kilku lat rzeczywiście spełnia swoją funkcję i daje realne szanse na pozbycie się zadłużenia osobom popadłym w stan niewypłacalności. Do dnia 31 grudnia 2014 r. skorzystanie z niej było bowiem obwarowane wymogami, którym prawie żaden dłużnik nie był w stanie sprostać. Aktualnie może z niej skorzystać prawie każdy.

Weksel – czym jest i do czego służy?

Weksel jest papierem wartościowym, który zawiera w sobie zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty określonej w nim sumy pieniędzy. W zależności od osoby dłużnika (tj. osoby zobowiązanej do zapłaty) wyróżnia się dwa rodzaje weksli: weksel własny (sola) oraz weksel trasowany (ciągniony). W przypadku weksla własnego zobowiązanym do zapłaty jest jego wystawca. Natomiast w przypadku weksla trasowanego zobowiązanym do zapłaty jest nie jego wystawca, a osoba wskazana przez wystawcę. Aktualnie w obrocie nie spotyka się już weksli trasowanych.