Miesięczne archiwum: maj, 2019

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki – odpowiedzialność karna

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki prawa handlowego przez osobę do tego zobowiązaną może skutkować pociągnięciem jej przez wierzycieli spółki do odpowiedzialności majątkowej. Jest to w zasadzie wiedza powszechna, którą przyswoili sobie zwłaszcza członkowie zarządu spółek z o.o. Niestety ustawodawca przewidział również poważniejsze konsekwencje powyższego uchybienia, których mało kto jest świadomy.