Kategoria «Postępowanie egzekucyjne»

Wynagrodzenie z umowy zlecenia lepiej chronione przed komornikiem

Z początkiem 2019 r. w życie weszły przepisy, które zwiększają ochronę wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz z innych umów cywilnoprawnych przed zajęciem komorniczym. Wszystko za sprawą dodania § 21 do art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z treścią którego do wynagrodzenia z umowy zlecenia należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy określające granicę potrącenia i wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Zmiany te niewątpliwie ułatwią życie wszystkim osobą zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Postępowanie egzekucyjne – zmiany na 2019 r.

Wraz z nadejściem nowego roku w życie wejdzie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Przepisy rzeczonej ustawy wprowadzają nie tylko ważne zmiany dotyczące zasad działania komorników sądowych, ale również modyfikujące postępowanie egzekucyjne. Zmiany te w swym założeniu mają poprawić funkcjonowanie zarówno organów egzekucyjnych, jak i sądowych, a co za tym idzie usprawnić przebieg postępowania egzekucyjnego i zabezpieczyć poszanowanie praw dłużnika. Poniżej garść najistotniejszych zmian.