Kategoria «Aktualności»

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki – odpowiedzialność karna

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki prawa handlowego przez osobę do tego zobowiązaną może skutkować pociągnięciem jej przez wierzycieli spółki do odpowiedzialności majątkowej. Jest to w zasadzie wiedza powszechna, którą przyswoili sobie zwłaszcza członkowie zarządu spółek z o.o. Niestety ustawodawca przewidział również poważniejsze konsekwencje powyższego uchybienia, których mało kto jest świadomy.

Jakie ryzyko niesie za sobą weksel in blanco?

Weksel in blanco to jeden z popularniejszych sposobów zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechnie korzystają z niego zarówno banki i firmy pożyczkowe, jak i przedsiębiorcy we wzajemnych relacjach. Weksel in blanko zawdzięcza swoją popularność prostocie formy. Do jego wystawienia wystarczy bowiem zwykła kartka papieru. Nie potrzeba tu żadnych urzędowych blankietów, dodatkowych opłat, czy też wizyt u notariusza. Stąd też weksel in blanco to spora wygoda dla wierzyciela. Niestety ta wygoda okupiona jest sporym ryzykiem dla dłużnika – wystawcy weksla.