Kategoria «Odpowiedzialność karna»

Odpowiedzialność karna dłużnika

Jedno z częstszych pytań, które słyszę podczas rozmów z osobami stojącymi przed widmem bankructwa brzmi: „Czy za długi można trafić do więzienia”. Oczywiście nie. Brak spłaty posiadanych zobowiązań co do zasady nie rodzi bowiem odpowiedzialności karnej. Wyjątek stanowi tu jedynie niepłacenie alimentów. Poza przestępstwem niealimentacji nawet umyślne zaniechanie spłaty długu nie będzie rodziło żadnych negatywnych skutków na gruncie prawa karnego. O ile jednak sam brak spłaty długu nie jest zagrożony konsekwencjami karnymi, o tyle odpowiedzialność karna dłużnika grozi już za pewne działania, w następstwie których wierzyciel utracił możliwość zaspokojenia swoich należności z majątku dłużnika lub została ona ograniczona.