Miesięczne archiwum: listopad, 2018

Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego działalność sprowadza się do inwestowania pieniędzy uczestników funduszu w określone aktywa, w tym zwłaszcza w wierzytelności (sekurytyzacja długów). Stąd też każdy, kto posiada zadłużenie w bankach, firmach pożyczkowych lub innych instytucjach finansowych prędzej czy później stanie się dłużnikiem takiego funduszu.

Uznanie długu – bądź ostrożny

Uznanie długu (roszczenia) to jeden ze sposobów na przerwanie biegu przedawnienia zadłużenia. Przy czym w odróżnieniu od innych przewidzianych ustawą sposobów, jest to czynności dokonywana przez samego dłużnika, a nie wierzyciela i to bez angażowania sądu. Co istotne dłużnik może dokonać uznania roszczeń już przez samo podjęcie określonej aktywności i to bez wyraźnego zakomunikowania takiego zamiaru. Możliwość tę niestety skrzętnie wykorzystują wierzyciele, których roszczenie uległo przedawnieniu.

Jakie ryzyko niesie za sobą weksel in blanco?

Weksel in blanco to jeden z popularniejszych sposobów zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechnie korzystają z niego zarówno banki i firmy pożyczkowe, jak i przedsiębiorcy we wzajemnych relacjach. Weksel in blanko zawdzięcza swoją popularność prostocie formy. Do jego wystawienia wystarczy bowiem zwykła kartka papieru. Nie potrzeba tu żadnych urzędowych blankietów, dodatkowych opłat, czy też wizyt u notariusza. Stąd też weksel in blanco to spora wygoda dla wierzyciela. Niestety ta wygoda okupiona jest sporym ryzykiem dla dłużnika – wystawcy weksla.