Niezłożenie wniosku o upadłość spółki – odpowiedzialność karna

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki prawa handlowego przez osobę do tego zobowiązaną może skutkować pociągnięciem jej przez wierzycieli spółki do odpowiedzialności majątkowej. Jest to w zasadzie wiedza powszechna, którą przyswoili sobie zwłaszcza członkowie zarządu spółek z o.o. Niestety ustawodawca przewidział również poważniejsze konsekwencje powyższego uchybienia, których mało kto jest świadomy.

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. – konsekwencje prawne

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jedno z częściej występujących uchybień członków zarządu. Wynika on w przeważającej mierze z niskie świadomości prawnej osób reprezentujących spółkę. Tym czasem uchybienie to rodzi bardzo poważne konsekwencje prawne nie tylko w sferze odpowiedzialności majątkowej.