Upadłość konsumencka 2020 – kiedy wejdzie w życie?

Nowa upadłość konsumencka 2020 jest coraz bliżej. Niemniej przyjdzie nam jeszcze na nią trochę poczekać. Wprawdzie prace legislacyjny są już bardzo zaawansowane i projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, jednakże wszystko wskazuje na to, że jej uchwalenie w tej kadencji nie jest jeszcze przesądzone.

Kiedy upadłość konsumencka 2020

Tak jak pisałem w jednym ze wcześniejszych wpisów Upadłość konsumencka 2019 – dlaczego nic się nie zmieni? upadłość konsumencka 2019 nie różniła się i już nie będzie się różnić od upadłości konsumenckiej 2018. Natomiast wszystko wskazuje na to, że upadłość konsumencka 2020 będzie już iście rewolucyjna – o ile dojdzie do jej uchwalenia.

Na dzień pisania niniejszego wpisu projekt ustawy przeszedł pierwsze czytanie. Oznacza to, że przed nami jeszcze dwa kolejne. Przedstawiony sejmowi projekt ustawy rozpatrywany jest bowiem co do zasady w trzech czytaniach. Wyjątek stanowią jedynie projekty ustaw pilnych, które rozpatrywane są w dwóch czytaniach. Niestety nowelizacja upadłości konsumenckiej projektem pilnym nie jest.

Tymczasem do końca kadencji tego Sejmu zostały jeszcze tylko dwa posiedzenia: 17,18 i 19 lipca oraz 11,12 i 13 września (Terminarz posiedzeń Sejmu). Te dwa posiedzenia wprawdzie wystarczyłyby na bezproblemowe dopełnienie wszystkich formalności, jednakże na najbliższym posiedzeniu nie zaplanowano drugiego czytania.

Zgodnie z porządkiem dziennym lipcowego posiedzenia (dostępny TUTAJ) w jego trakcie ma być jedynie przedstawione Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że kolejne czytania mogłoby się odbyć dopiero podczas wrześniowego posiedzenia. Na chwile obecną nie jest jeszcze znany jego porządek dzienny.

Zakładając nawet , że oba kolejne czytania będą miały miejsce podczas wrześniowego posiedzenia Sejmu, to pozostaje nam jeszcze głosowanie w Senacie. Uchwaloną przez Sejm ustawę przekazuje się bowiem Senatowi, który może wnieść do niej poprawki, przyjąć ją bez zmian lub odrzucić w całości .

Ostatnie posiedzenie Senatu zostało przewidziane na 25,26 i 27 września (Terminarz posiedzeń Senatu). Oznacza to, że jeżeli Sejm uwinie się z kolejnymi dwoma czytaniami podczas wrześniowego posiedzenia, to Senat zdąży jeszcze nad nim glosować, a co za tym idzie ustawę uda się uchwalić jeszcze w tej kadencji.

Wszystko jednak pod warunkiem, że Senat przyjmie projekt upadłości konsumenckiej 2020 bez jakichkolwiek zmian. W takim przypadku pozostaje już bowiem jedynie kwestia podpisania jej przez Prezydenta, który w ciągu 21 dni powinien zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Oczywiście zakładając, że nie zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją 🙂

Jeżeli natomiast Senat wniesie poprawki, to ustawa będzie musiała wrócić do Sejmu, by ten mógł je rozpatrzyć. Na to natomiast nie ma już czasu.

Próbując określić datę wejścia w życie nowelizacji należny mieć na uwadze, że zgodnie z treścią ustawy upadłość konsumencka 2019 wejdzie w życie dopiero po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Tak jak już pisałem powyżej Prezydent będzie maił 21 dni na zarządzenie jej ogłoszenia.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie upadłość konsumencka 2020 najszybciej wejdzie w życie około kwietnia 2020 r.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej 2020

Treść przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego do pobrania TUTAJ.

Postępy prac nad projektem upadłości konsumenckiej 2020 można śledzić TUTAJ.

Więcej na temat planowanych zmian pod poniższymi linkami:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?

upadłość konsumencka 2020

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *