Abolicja ZUS 2019 – jest projekt ustawy!

Abolicja ZUS za niezapłacone składki w 2019 r.? Wszystko wskazuje na taką możliwość. Pojawił się bowiem projekt kolejnej ustawy abolicyjnej. Przewiduje on umorzenie niezapłaconych składek ZUS za lata 1999-2018. Z abolicji będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca.

Abolicja ZUS 2019 tylko dla przedsiębiorcy

Propozycja projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalności gospodarczą została przedstawiona przez Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS, działający w ramach Rady Przedsiębiorców – organu doradczego i opiniodawczego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (Źródło)

Pismo w sprawie podjęcia działań legislacyjnych TUTAJ

Umorzenie składek ZUS będzie przysługiwało każdej osobie, która prowadziła pozarolniczą działalność w okresie od dnia 01 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – czyli w okresie ostatnich 20 lat. Co ważne, bez znaczenie będzie przyczyna powstania zadłużenia.

Jednakże abolicja ma objąć jedynie samych przedsiębiorców. Co oznacza, że składki za pracowników będzie trzeba nadal spłacać – ich abolicja nie obejmie.

Co dokładnie obejmuje abolicja?

Umorzeniu będą podlegały składki z tytułu:

– ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy.

Ponadto umorzone mają zostać koszty związane z dochodzeniem wyżej wskazanych należności ZUS:

– odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, koszty egzekucyjne.

Umorzeniu mając podlegać również nieuiszczone należności, które przed wejściem w życie nowej ustawy abolicyjnej zostały objęte układem ratalnym.

Wniosek o umorzenie składek ZUS

Abolicja będzie następowała na wniosek przedsiębiorcy. Na jego złożenie będzie on miał dwa lata licząc od daty wejścia w życie nowej ustawy abolicyjnej. Zgodnie z projektem już sam wniosek o umorzenie składek ZUS będzie skutkował wstrzymaniem prowadzonych dotychczas postępowań egzekucyjnych.

Abolicja ZUS 2019
abolicja zus 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *