Niezłożenie wniosku o upadłość spółki – odpowiedzialność karna

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki prawa handlowego przez osobę do tego zobowiązaną może skutkować pociągnięciem jej przez wierzycieli spółki do odpowiedzialności majątkowej. Jest to w zasadzie wiedza powszechna, którą przyswoili sobie zwłaszcza członkowie zarządu spółek z o.o. Niestety ustawodawca przewidział również poważniejsze konsekwencje powyższego uchybienia, których mało kto jest świadomy.

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. – konsekwencje prawne

Niezłożenie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jedno z częściej występujących uchybień członków zarządu. Wynika on w przeważającej mierze z niskie świadomości prawnej osób reprezentujących spółkę. Tym czasem uchybienie to rodzi bardzo poważne konsekwencje prawne nie tylko w sferze odpowiedzialności majątkowej.

Upadłość konsumencka 2019 – dlaczego nic się nie zmieni?

Upadłość konsumencka 2019 nie będzie różniła się zasadniczo niczym od upadłości konsumenckiej 2018. Prace nad zapowiadaną i wyczekiwaną przez ostatni rok nowelizacją Prawa upadłościowego zostały bowiem definitywnie zakończone – projekt trafił oficjalnie do kosza. Ministerstwo Sprawiedliwości wprawdzie zapowiedziało, że zostaną podjęte prace nad nowym projektem zmian przepisów upadłościowych, jednakże jak na razie nie wiadomo kiedy to nastąpi.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia lepiej chronione przed komornikiem

Z początkiem 2019 r. w życie weszły przepisy, które zwiększają ochronę wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz z innych umów cywilnoprawnych przed zajęciem komorniczym. Wszystko za sprawą dodania § 21 do art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z treścią którego do wynagrodzenia z umowy zlecenia należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy określające granicę potrącenia i wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Zmiany te niewątpliwie ułatwią życie wszystkim osobą zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.